MENESTYJÄ-SERTIFIKAATTI PITÄÄ ANSAITA

MENESTYJÄ-SERTIFIKAATTI PITÄÄ ANSAITA

Yritykselle myönnettävä Menestyjä-sertifikaatti pitää ansaita – sitä ei voi ostaa. Ulkopuolisen tahon yrityksellemme myöntämä Menestyjä-merkki kertoo hyvin tehdystä työstä yrityksen eteenpäin luotsaamisessa. Sen merkitys yritykselle on merkittävämpi juuri objektiivisen arvioinnin tuloksena saatuna, toteaa Tapio Laine. Tämä pitää ansaita – sitä ei voi ostaa!

Mielestäni tämä tunnustus kertoo asiakkaillemme, päämiehillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme, että olemme luotettava yritys, jonka kanssa voi harjoittaa liiketoimintaa pitkäjänteisesti.

Yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuuden eri osa-alueen pohjalta, jotka ovat kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Menestyjäksi pääseminen edellyttää muutakin kuin yrityksen hyvää maksuvalmiutta. Yritystä verrataan oman kokoluokkansa yrityksiin sekä oman vertailutoimialan muihin yrityksiin, sanoo Tapio Laine.

Se, että Suomen Voiteluainekauppa Oy / LE Suomi on ansainnut tämän sertifikaatin, kertoo mielestäni juuri niistä asioista, jotka me pidämme kristallinkirkkaina mielessämme jokapäiväisessä toiminnassamme. Yritykseen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut henkilökunta ja yritysjohto, tehokkaat toimintatavat ja ennen kaikkea asiakkaan ja hänen tarpeensa ymmärtäminen ovat avaintekijöitä, kun rakennetaan kestävää yrityskulttuuria, jatkaa Laine.

Kiitos kuuluu ennen kaikkea asiakkaillemme ja henkilökunnallemme, joita ilman tällaiset yrityksemme luotettavuutta ja menestystä mittaavat arvioinnit eivät olisi mahdollisia, sanoo toimitusjohtaja Atte Välimäki. Ensi vuonna tuomme uuden entistä asiakaslähtöisemmän lähestymistavan liiketoimintaamme tukemaan, kertoo Välimäki. Tarjoamamme palvelut ja tuotteet tullaan räätälöimään entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

Mielestäni tämä tunnustus kertoo asiakkailleme, päämiehillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme, että olemme luotettava yritys, jonka kanssa voi harjoittaa liiketoimintaa pitkäjänteisesti.

 

https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/menestyjat/YTUNNUS

Teksti: Sari Ristilä-Happonen

24.11.2017 13.51